Scottish Gaelic

Home > Style Guide > Scottish Gaelic

Scottish Gaelic

– iGàidhlig 30 dhen Dùbhlachd 2014

PROJECT OVERVIEW

Name: Scottish Gaelic

Author :

Publisher: Fuel Project

Licence: Creative Commons Attribution Share Alike

Copyrights: Copyright 2011 Fuel Project and Rajesh Ranjan

Tha iomadh dùbhlan an lùib eadar-theangachadh bathair-bhog. Chan eil sinn ag

amas air eadar-theangachadh facal air an fhacal ach air an làimh eile, cha bu chòir

dhuinn rudan cudromach fhàgail às a chionn ’s gu bheil iad car toinnte sa Ghàidhlig.

Cuimhnichibh gu bheil a‘ Bheurla a cheart cho toinnte gu math tric sa chiad dol

a-mach. Chan e copy-writing ach eadar-theangachadh a bhios sinn ris, aig deireadh

an latha.

Illustration
Web Design
Audio

FUEL Project © 2016, All Rights Reserved